Ασφάλιση Αλλοδαπών
Αν χρειάζεστε βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής,
τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος !

ΑΜΕΣΗ αποστολή της βεβαίωσης  
ασφάλισης  με e-mail (συνήθως σε 10 λεπτά)! 

Αποστολή του ασφαλιστηρίου 
με courier χωρίς δική σας extra χρέωση!

Εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα! 

 Η καλύτερη τιμή ασφάλισης 
για άδεια παραμονής!Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά !
  
Σύμφωνα με το νέο μεταναστευτικό νόμο 4251/2014 που τέθηκε σε ισχύ από 1.6.2014 και τη συγκεκριμένη οδηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών που εκδόθηκε στις 21.10.2014 καθορίζονται οι ελάχιστες καλύψεις που πρέπει να έχει ένα ιδιωτικό ασφαλιστήριο υγείας ώστε να θεωρείται κατάλληλο για λήψη ή ανανέωση της άδειας διαμονής.

Σας παραθέτουμε παρακάτω ένα τιμολόγιο ασφάλισης αλλοδαπών πολιτών σχετικά με το ετήσιο κόστος για τις υποχρεωτικές καλύψεις. 
Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα


Ηλικία


Περίθαλψη μόνο σε 
Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα


3 μηνών - 40 ετών

70 €


41 - 65 ετών

90 €


66 - 75 ετών

130 €


άνω των 75 ετών

επικοινωνήστε μαζί μας


Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών ( για άδεια διαμονής )


Περιγραφή
Παρεχομένων Καλύψεων


Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια


Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
από Ατύχημα (Μ.Ο.Α.)
(με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%)
15.000 €


Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
από Ατύχημα (Μ.Μ.Α.)
(με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%)
15.000 €


Ευρεία Νοσοκομειακή & Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
από Ατύχημα & Ασθένεια
(με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%)

10.000 €


Ιατροφαρμακευτικά έξοδα
από Ατύχημα ή Ασθένεια
(με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%)

1.500 €
Οδηγίες για την ασφάλιση - Εύκολα & Απλά από το χώρο σας


1.

 Συμπληρώνετε την Αίτηση από το χώρο σας


2.

 Παραλαμβάνετε στο e-mail σας την αίτηση για υπογραφή μαζί με τους   τραπεζικούς λογαριασμούς για την κατάθεση


3.

 Μας αποστέλλετε υπογεγραμμένη την αίτηση με fax ή με e-mail μαζί με   φωτοτυπία (ή φωτογραφία) της 1ης σελίδας του διαβατηρίου


4.

 Κάνετε την τραπεζική κατάθεση


5.

 Παραλαμβάνετε στο e-mail σας την απαραίτητη βεβαίωση ασφάλισης & το   συμβόλαιο σε έγχρωμη εκτυπώσιμη μορφή pdf (1 σελίδα) την οποία μπορείτε   να εκτυπώσετε και να την παραδώσετε στις αρμόδιες υπηρεσίες
Διευκρινίσεις - Προϋποθέσεις


1.

 Το ασφαλιστήριο εκδίδεται μόνο με ετήσια διάρκεια (σύμφωνα με το νόμο)


2.

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου ή Βεβαίωσης   Ασφάλισης αποτελεί η συμπλήρωση της αντίστοιχης Πρότασης Ασφάλισης   καθώς και η αποστολή αντιγράφου Διαβατηρίου του Ασφαλισμένου


3.

 Σε περίπτωση έκδοσης Βεβαίωσης Ασφάλισης το Ασφαλιστήριο
 δεν ακυρώνεται


4.

 Οι παραπάνω παρεχόμενες καλύψεις ισχύουν μόνον εντός της Ελληνικής   Επικράτειας


5.

 Με τα ανωτέρω ασφάλιστρα μπορούν να ασφαλισθούν άτομα ηλικίας από 3   μηνών έως και 75 ετών. Για άλλες ηλικίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί   μας στο τηλ. 2310 25.40.70Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΔείτε την πορεία του φακέλου σας από την εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών :


http://pf.emigrants.ypes.gr/pf Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δημιουργήσει ειδική εφαρμογή για να έχετε πλήρη πληροφόρηση για την πορεία της διαδικασίας και τις τυχόν εκκρεμότητες. Συμπληρώστε το επώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου σας. Για λόγους ασφαλείας του συστήματος απαιτείται να πληκτρολογήσετε και τους προτεινόμενους λατινικούς χαρακτήρες που εμφανίζονται παρακάτω. Οι πληροφορίες δίδονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και η ιστοσελίδα μας δεν έχει καμιά αρμοδιότητα ή ανάμιξη.

Η αρχική σελίδα βρίσκεται στο http://pf.emigrants.ypes.gr/pf και για οποιαδήποτε απορία και διευκρίνιση θα πρέπει να απευθύνεστε μόνο στην αρμόδια υπηρεσία όπου καταθέσατε το φάκελό σας. Εδώ ενσωματώνεται η εφαρμογή απλά για τη διευκόλυνσή σας.Δείτε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια από το site της Τοπικής Αυτοδιοίκησης :


Ενημερωθείτε εδώ για τα τελευταία νέα σχετικά με το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια